ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ช่างซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า

 • เพศชาย อายุ 20 -40 
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุง / งานช่างไฟฟ้า /  เครื่องกล 1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Import – Export Officer (BU)

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้าน งานนำเข้า-ส่งออก 3-5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Technical & Presales Engineer

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Solar Cell 2-5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Technical Engineer Manager / Technical Engineer(Energy)

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 • มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิคในสายงาน Solar Cell 3-5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Sales Manager /Sales Engineer (Energy)

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 • มีประสบการณ์งานขาย  Solar Cell 3-5 ปี
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Application Engineer (Enrich GE)

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Design และ Service งาน Solar Cell 2-3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ